(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-01-2012, 17:39 przez Jurek.)
SZANOWNI RADNI
Każda szkoła ma wiele zalet i walorów, nasza również . Żałujemy, że gdy mówi się o szkole nie bierze się pod uwagę efektów jej pracy. A szkoda. Wówczas moglibyśmy spokojnie, bez stresów pracować, ponieważ zawsze efekty naszej pracy (wyniki sprawdzianów zewnętrznych – wysokie i bardzo wysokie, konkursy, osiągnięcia dydaktyczne ) przemawiałby na naszą korzyść . Niestety rozpatrując nad „być albo nie być” naszej szkoły, nikt ( mamy nadzieje , że w tym miejscu się mylimy i że są ludzie, którzy potrafią to dostrzec) nie bierze aspektu nauczania pod uwagę. Nie liczy się tez dobro dziecka, wyrównanie szans , o którym ostatnio tyle się mówi). Pozwolimy jednak przytoczyć niektóre z atutów, które przemawiają za pozostawienie naszej szkoły. Wierzymy, że dobro naszych dzieci, uczniów, jest dobrem nadrzędnym. Liczymy na zrozumienie- Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna SP w Zaraszowie

Atuty Szkoły Podstawowej w Zaraszowie

1) Szkoła ma bardzo wysokie wyniki nauczania i efekty wychowawcze.
2)Panuje tu rodzinna atmosfera, każde dziecko ma szanse właściwego rozwoju. (Nie ma przejawów żadnych patologii, wymuszeń , agresji).

3)Zapewnione są bezpieczne warunki nauki i pracy.
4)Dzieci ze szczególnymi trudnościami w nauce maja stworzone warunki do wyrównywania szans edukacyjnych ( zajęcia dodatkowe, wyrównawcze)

5)W szkole realizowana jest indywidualizacja potrzeb dziecka
6)Nauczyciele we współpracy z rodzicami i Gminą przystępują do realizacji różnych projektów unijnych , a tym samym pozyskiwane sa dodatkowe środki na wzbogacenie bazy dydaktycznej.

7)W miejscowości osiedlają się młode rodziny co przyczyni się do wzrostu demograficznego.

8) Dzięki temu, że istnieje szkoła i przedszkole dzieci od 3 roku życia mogą korzystać z edukacji przedszkolnej.

9)SZKOŁA JEST DUSZĄ, SERCEM WSI , MIEJSCEM SPOTKAN INTEGRUJACYM MIESZKANCÓW, JEDYNYM CENTRUM KULTURY.

10)Nasza szkoła istnieje od 1916r, a obecny budynek powstał w 1968r zbudowany wysiłkiem i finansami mieszkańców. Liczymy , że będzie nam dane obchodzic 100 – lecia placówki .

11)Niektórzy Rodzice z Bychawy wybierają naszą placówkę ponieważ jej atutem jest liczebność klas, niepowtarzalny klimat, indywidualna opieka i wsparcie każdego ucznia w rozwoju .

12)Niewiele jest placówek, w których kadrę stanowią jej absolwenci , a tak jest w naszej szkole. Nasi nauczyciele pracują z zaangażowaniem i widocznymi efektami. W przypadku likwidacji placówki nauczyciele będący w większości mieszkańcami Zaraszowa zostaną pozbawieni pracy stanowiącej jedyne źródło dochodu.

13)Większość z nas, Rodziców, uczęszczała do tej szkoły , jesteśmy z nią związani emocjonalnie i dlatego przyszliśmy dzisiaj i liczymy na zrozumienie.

14)Miejscowość zaczyna się rozwijać, aktualnie buduje się kilkanaście domów, sprowadzają się tu ludzie z miasta. Jednym z magnesów przyciągających jest bliskość szkoły .