Pisana przez ówczesnego Dyr P. Witolda Milanowskiego.
Dziękuję P. Dyr Bożenie Koziej za udostępnienie.


[Obrazek: swscan000007-cropoulm.jpg]

[Obrazek: swscan000001-crop9uvd.jpg]

[Obrazek: swscan000008-crop9uzr.jpg]

[Obrazek: swscan000003-crop3umk.jpg]

[Obrazek: swscan000004-crop2juer.jpg]

[Obrazek: swscan000005-crop3udy.jpg]

[Obrazek: swscan000006-cropnu9i.jpg]