16 V Św. Andrzej Bobola, Jezuita, Męczennik, Patron Polski.

Święty Andrzej Bobola urodził się w 1591 r. w Strachocinie. W 1630 złożył profesję (ślubowanie) czterech ślubów zakonnych w kościele św. Kazimierza w Wilnie, po czym pracował jako duszpasterz w Bobrujsku w Płocku w Warszawie W okresie od 1642-1657 przebywał w Pińsku i okolicach prowadząc rozwiniętą działalność ewangelizacyjną, - znany jest jako apostoł Pińszczyzny. Prawosławni nazywali go Duszochwatem.

16 maja 1657 podczas powstania Chmielnickiego dostał się we wsi Mohilno w ręce Kozaków. Zamęczono go w okrutny sposób w rzeźni w Janowie Poleskim. Opis męczńskiej śmierci jest bardzo drastyczny i dlatego rzadko przytaczany.

30 października 1853 został beatyfikowany, a 17 kwietnia 1938 kanonizowany przez papieża Piusa XI.
16 maja 1957 roku Pius XII promulgował encyklikę Invicti athletae Christi w trzechsetną rocznicę męczeństwa św. Andrzeja Boboli.

Zmumifikowane naturalnie zwłoki Boboli przez długie lata otaczane były czcią w kościele parafialnym w Połocku. W 1922 bolszewicy zabrali je jako osobliwość (z racji dobrego stanu mumifikacji) do Gmachu Higienicznego Wystawy Ludowego Komisariatu Zdrowia. W maju 1924 relikwie -- jako rodzaj "zapłaty" za pomoc w czasie głodu -- przekazano Stolicy Apostolskiej. Od 17 czerwca 1938 znajdują się w Warszawie. 17 kwietnia 1988 złożono je w nowo wybudowanym Sanktuarium św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej.

Od 16 maja 2002 r. św. Andrzej Bobola jest drugorzędnym patronem Polski.
Link, ciekawostka.