Sąd nad Jezusem,
Droga Krzyżowa,
Śmierć na Krzyżu,
Złożenie do grobu...