7 stron.
39 §-ów.
2 253 słów.
17 164 znaków.
STATUT
„STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI ZARASZÓW I OKOLIC”

(tekst jednolity) Link do całości.