Jutro pierwszy dzień marca i rozpoczyna się meteorologiczna wiosna.
Wiosna - okres budzenia się do życia.
Wiosna astronomiczna - rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej.
Wiosna fenologiczna
- początek wegetacji oraz kwitnienie przebiśniegów i krokusów.
Wiosna klimatyczna - okres roku, w którym średnie dobowe temperatury powietrza wahają się pomiędzy 5 a 15°C. Smile Po prostu wiosna!!! Wiosna!? Coś w tym jest. Bo w starożytności w kalendarzu rzymskim pierwszy dzień roku, jak również pierwszy dzień wiosny, był dzień 1 marca.