W skrócie.
Dziś 05.02.2012 r. zostało zwołane i przeprowadzone zebranie założycielskie, podjęto oficjalną uchwałę o powołaniu do życia stowarzyszenia.
Za nami:
wybrany komitet założycielski;
podjęte uchwały o powołaniu stowarzyszenia i przyjęciu statutu;
wybrane władze (zarząd i komisja rewizyjna).