Obrazy mówią, dzieci się cieszą, niedługo otwarcie.