[Obrazek: p1011777-horzccfz.jpg]
Syberia była krainą zsyłek i katorgii Polaków. Pierwsze zsyłki miały miejsce w czasie konfederacji barskiej 1768-1772. Potem w czasie zaborów 1772-1795, po powstaniu listopadowym w 1830 roku i powstaniu styczniowym 1863 roku. W okresie stalinizmu obszar zesłań poszerzono o Kazachstan i Uzbekistan. W galerii zdjęcia z Miejsca Pamięci o zesłanych w Szymbarku na Kaszubach, min. przywieziony z Syberii dom zesłańców i odtworzona ziemianka z łagrów. Warto posłuchać też wspomnień P. Aleksandra Łysia z Zaraszowa.