Z archiwum Szkoły Podstawowej w Zaraszowie.
Wspomnienia spisywane przez uczniów w 1978r. na polecenie ówczesnego Dyr. Witolda Milanowskiego.
Dziękuję P. Dyr Bożenie Koziej za przepisanie i udostępnienie.KOLONIA ZARASZÓW (OPRAC. Jan Duda uczeń kl.8)

Wieś Kol. Zaraszów powstała w 1911r.Osiedlili się tu miedzy innymi państwo: Rybaczkowie, Pawlikowscy,Głogowscy , Boguszowie, Jezierniccy , Kulikowie, Asyngrowie, Asyngrowie , Spustowie, Suszkowie , rodzina Iwanów, Białków , Nowaków, Leszczyńskich . Grelaków , Czajków.
Osadnicy zjeżdżali się tu z całej okolicy np. państwo Rybaczkowie przybyli z powiatu puławskiego.
Osadnicy początkowo mieszkali w budynkach podworskich-czworakach. Ziemię wykupywał każdy od dziedzica Dąbrowskiego, który mieszkał w Zaraszowie.
Każda rodzina w miarę możliwości budowała swoje domy i pomieszczenia gospodarcze.
W 1914 r w ogromnym pożarze spłonęła prawie cała wieś . Pozostało jedynie mieszkanie pana Andrzeja Rybaczka(obecnie-1978r /1. - pana Prusia).
W 1918 r postawiono we wsi Krzyż
Większość pierwszych osadników już nie żyje.

/1. Dopis Bożeny Koziej – w 2001 r /data przepisywania notatek sporzadząnych przez uczniów/mieszkania tego już nie ma . na tej posesji stoi dom murowany przez Izabellę i Św. Pamięci Stefana Prusia. Obecnie posesja należy Do Teresy i Krystyny Pruś (nauczycielki Języka polskiego w S. P. w Zaraszowie)
Remiza Strażaka- OSP w Kol. Zaraszów


Remizo –świetlicę zbudowali członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kol. Zaraszów
We wrześniu 1968 roku wieś Kol. Zaraszów otrzymała nagrodę za zajęcie
III miejsca w wojewódzkim konkursie „ZMIENIAMY OBLICZE WSI LUBELSZCZYZNY”.
29 września 1968 r podjęto decyzję o budowie remizo –świetlicy. Na ten cel przeznaczono pieniądze z konkursu .
!5 października kupiono działkę pod budowę. Na poczatek 1971 r zostaje zatwierdzony plan budowy .
Zaraz potem rozpoczęto budowę, która ukończono w1971 r . Wiekszość prac wykonano w czynie społecznym . Najwięcej dniówek przepracowali :
Data Ryszard -100 dniówek
Pelak Lucjan - 80 /1.
Maj Franciszek - 78
Data Tadeusz - 72
Reszka Mieczyslaw
Dulęba Jan /1.
Łagoda Mieczysław
Rachwał Stanisław /1.
Trzciński Izydor
Karaś Stanisław /1.
Walczak Mirosław
I wielu innych;...............................................................................................
Harcerze ze Szkoły Podstawowej w Zaraszowie pod kierunkiem pani Zofii Gutek i pani Heleny Sujka pracowali przy budowie około 30 godzin.
W budynku remizo świetlicy przewidziano pomieszczenie na sklep wiejski, dużą salę w której odbywają się zabawy /2. czy też wesela.
Całkowity koszt budynku wyniósł 860 000zł, w tym czyny społeczne
150 000 złotych.
Informacje zebrała Teresa Data /3. –Uczennica klasy 8

/1. W 2001 r * śp
/2. w latach 1976- 1986 organizowano wiele zabaw , które cieszyły się dobrą sławą min. tym , że dziewczęta nie kupowały na zabawę biletów- wchodziły gratis (zabawy organizowane były przez OSP w Kol. Zaraszów.) Obecnie –2001r- czasami urządzane są wesela.
/3. Obecnie Teresa Fijołek mieszkająca w Kol. Zaraszów 49 , nauczycielka S. P. (biologii, przyrody) S. P. w Zaraszowie