Niezatytułowana i nie podpisana notatka z archiwum Szkoły Podstawowej w Zaraszowie.
Dziękuje P. Dyr Bożenie Koziej za udostępnienie.

Na rok 1964 wskazuje dopisek (ołówkiem) na ostatniej stronie i poruszane w notatce problemy.

Autorem jest najprawdopodobniej ówczesny Dyr Szkoły, P. Witold Milanowski.


[Obrazek: 1-cropjdzj.jpg]

[Obrazek: 2-cropvcw2.jpg]

[Obrazek: 3-crop6cb5.jpg]

[Obrazek: 4-cropeecm.jpg]