Z archiwum Szkoły Podstawowej w Zaraszowie.
Wspomnienia spisywane przez uczniów w 1978r. na polecenie ówczesnego Dyr. Witolda Milanowskiego.
Dziękuję P. Dyr Bożenie Koziej za przepisanie i udostępnienie.


Klub Książki i Prasy „Ruch”w Zaraszowie


W 1965 r z inicjatywy podstawowej Organizacji partyjnej i Związku Młodzieży Wiejskiej założono w Zaraszowie Klub Książki i Prasy „Ruch”.
Przewodniczącym Klubu został Tadeusz Polski a gospodynią Klubu – pani Zofia Krawczyk.
W 1967 roku , kiedy to zelektryfikowano wieś , klub ożywił swoja działalność.
W kwietniu , tegoż roku został zakupiony telewizor marki ‘Ametyst”
W dniu 11.01.1968 r dokonano zmian w Społecznej Radzie Klubu.
Nowym przewodniczącym został Bolesław Wójcik. Z jego inicjatywy założono dwa kółka zainteresowań : KÓŁKO TEATRALNE i KÓŁKO FOTOGRAFICZNE. Działalność Koła Teatralnego znacznie się ożywiła , gdy z wojska wrócił p Antoni Sujka.
Powiatowa rada Klubów wytypowała Klub w Zaraszowie jako jeden z trzech najlepszych w powiecie.
W 1969 r gospodarzem Klubu została pani Kazimiera Zyguła. W tym właśnie czasie w swojej pracy kulturalnej klub osiągał znaczne sukcesy. Przyjeżdżali tutaj od czasu do czasu : dziennikarze , pisarze i inne osoby , które swoimi opowiadaniami zachwycały i zdumiewały mieszkańców wsi.
Kolejnym gospodarzem klubu , wybranym w 1974 r była p. Kazimiera Łyś , która potrafiła pokierować tak działalnością , że przyciągał on dzieci, młodzież i starszych. No i oczywiście także osiągał sukcesy./1.
Kolejnym i zarazem ostatnim gospodarzem został p. J. Trzciński. Klub po pewnym czasie zawiesił swoją działalność(stan wojenny, trudności z zaopatrzeniem w art. żywnościowe)
W 1996r budynek ,w którym niegdyś mieścił się Klub spłonął.

Notatkę sporządziła Cecylia Dulniak/2.

/1. tekst dopisany przez przepisującą
/2. Nowak , żona Andrzeja z Kol Zaraszów , mieszkająca w Lublinie


[Obrazek: 9-crop77ih.jpg]
Do 1969r. Klub mieścił się w domu P. Krawczyków (obecnie dom P. Trzcińskich).

[Obrazek: 3-crop27pj.jpg]
Od 1969r. Klub mieścił się w budynku starej szkoły.