[Obrazek: marcn8t9.jpg]
GŁOS ZIEMI BYCHAWSKIEJ donosi:
W kwietniu, szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej
w Zaraszowie, podobnie jak ich rówieśnicy
w innych szkołach, napisali sprawdzian
zewnętrzny, i jak się okazuje, spisali
się pięknie. Średni wynik klasy to 29
p. na 40 maximum (73%), czyli według
dziewięciostopniowej skali staninowej jest
to stanin 8 - bardzo wysoki. Należy podkreślić,
że nasi uczniowie osiągnęli wynik
wyższy od swoich rówieśników w gminie
(25,7 p.) oraz kraju (25,27 p.). Najlepiej
sprawdzian napisali Marcin Gajewski (37 p.)
oraz Albert Rachwał (35 p.).
Autor: Krystyna Pruś
NASZE GRATULACJE, RÓWNIEŻ DLA RODZICÓW