[Obrazek: azbesq7jd.jpg]
Trwają ostatnie prace przygotowawcze do realizacji przez Urząd Marszałkowski w Lublinie „Systemu gospodarowania odpadami azbestowymi" finansowanego z dotacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt, który będzie wsparty kwotą 15 milionów franków szwajcarskich, zajął pierwsze miejsce na polskiej liście rankingowej, a następnie został przekazany do ewaluacji do Szwajcarii.
W ramach projektu do roku 2015 planowane jest usunięcie 70 tys. ton azbestu, a udział w tym procesie weźmie ponad 200 samorządów gminnych i powiatowych oraz ponad 8 tys. beneficjentów indywidualnych. Obecnie na terenie regionu czynne są trzy składowiska dla odpadów azbestowych: w Kraśniku, Poniatowej Wsi i Srebrzyszczu. Ciekawą inicjatywą mającą szansę powodzenia jest plan składowania azbestu w wyrobiskach kopalni w Bogdance. Kubatura wolnych przestrzeni pod ziemią umożliwiłaby zgromadzenie azbestu z całej Polski.
Więcej na lubelskie.pl.