Składamy podziękowania dla byłych władz OSP Zaraszów.
18 lutego odbyło się walne zebranie gdzie wybrano nowy zarząd
OSP.
Wybory poprzedzono odnowieniem dla starych druhów oraz
złożeniem dla nowych przysięgi.

"Wpełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika
uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć
w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego'
być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej'
dbałym o godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia
ludzkiego i mienia.
Przyrzekam wiernie służyć Rzeczpospolitej Polskiej."

Skład nowego zarządu:

komendant - Paweł Furgał
prezes - Jacek Łyś
wiceprezes - Stanisław Kowalik
sekretarz - Jan Kurdziel
gospodarz - Grzegorz Sprawka

komisja rewizyjna
przewodniczący - Marek Mazurek
wiceprzewodniczący - Jarosław Winiarczyk
sekretarz - Sobkowicz Marcin

W zebraniu brało udział 14 druhów (+ jeden wspierający Smile)

Zapraszamy do współpracy.