Szanowni użytkownicy forum Zaraszów.pl,

 
Nazywam się Jakub Kuna i jestem doktorantem geografii UMCS. W ramach
podjętej pracy doktorskiej "Kartograficzna rekonstrukcja historycznego
układu zabudowy na przykładzie Bychawy w 1938 r." staram się komputerowo
odtworzyć przedwojenny wygląd rodzinnego miasteczka.
 
Do tej pory większość prac historycznych koncentrowało się na różnych
aspektach życia ludzi (sytuacji ekonomicznej, wyznaniowej, zawodowej,
etnicznej, perypetiach wojennych, etc.) - niestety oderwanie tych prac od
kontekstu przestrzeni w której funkcjonowali nasi przodkowie sprawia, że
zrozumienie ich sytuacji życiowej jest niepełne, a czasami wręcz błędne.
 
Wirtualne rekonstrukcje historycznych stanów rozwoju miejscowości to nowa i
dosyć trudna dyscyplina. Badania, które prowadzę mają charakter
interdyscyplinarny i wymagają zdobywania wiedzy z pogranicza geografii,
historii, architektury, urbanistyki, itp. Jedną, z wykorzystywanych przeze
mnie metod badawczych jest modelowanie historycznej przestrzeni w 3D na
podstawie różnych archiwalnych fotografii, dokumentów planistycznych i
rysunków.
 
Życie społeczności Zaraszowa jest w nierozłączny sposób związane z Bychawą:
siedzibą parafii, najbliższym miasteczkiem. Z pewnością wiele wydarzeń z
życia Państwa lub Państwa rodzin działo się w Bychawie - być może niektóre
(np. śluby, pogrzeby, obchody różnych uroczystości) zostały uwiecznione w
postaci fotografii. Często w tle takich fotografii znajdziemy różne ujęcia
budynków, które są obiektem mojego szczególnego zainteresowania.
 
Korzystając z gościnności p. Administratora chciałbym z tego miejsca
poprosić Państwa o pomoc w poszukiwaniu starych zdjęć Bychawy. Proszę
Państwa o przeszukanie pamięci i domowych albumów, rozpytanie sąsiadów i
krewnych. Oczywiście zdjęcia wykonane wcześniej niż 1938, a także zdjęcia
późniejsze mogą być bardzo pomocne, ponieważ wiele budynków przez długie
lata wyglądało tak samo. Jestem przekonany, że dzięki Państwa pomocy uda
się znaleźć wiele ciekawych fotografii i uzupełnić wiele białych plam w
historii Bychawy.
 
Jeżeli ktoś z Państwa uzna, że ma ciekawe materiały i będzie chciał się
nimi podzielić - proszę o kontakt mailowy na adres jakub.kuna88@gmail.com .
Zainteresowanych tematyką prowadzonych badań zachęcam do odwiedzenia strony
http://www.facebook.com/Wirtualna.Bychawa.1938 na której staram się regularnie
publikować różne ciekawostki i odkrycia związane z historią naszego
regionu.
 
Z wyrazami szacunku,
Jakub Kuna