Sukcesem można nazwać zebranie, które odbyło się 21.09.2014r w Zaraszowie. Cieszy dobry pomysł i jednogłośne poparcie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego. Wnioskiem zebrania fundusz w 2015r będzie przeznaczony na utwardzenie terenu celem utworzenia miejsc postojowych na terenie Szkoły Podstawowej w Zaraszowie od strony kaplicy.
Zostały również zatwierdzone wnioski do budżetu gminy na 2015r.
Mieszkańcy domagają się:
1 Docieplenia budynku szkoły
2 Budowy sali gimnastycznej przy szkole
3 Budowy chodnika
4 Budowa drogi Zaraszów-Gałęzów Hektary
5 Budowy centrum kultury w Zaraszowie
6 Doświetlenia dróg
7 Remontu wodociągu

Dziękuję serdecznie wszystkim przybyłym na zebranie.