Obrady Okrągłego Stołu
Czytaj: Przedsionek zdrady...
Znajdź też:
"Magdalenka"
"Gruba kreska"
"Nocna zmiana"

i mamy to, co mamy... (ale przynajmniej wiemy, skąd to mamy!)