Amor Patriae Nostra Lex” (łac. Miłość Ojczyzny Naszym Prawem)