W dniu 18 marca 2013 r, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Zaraszowie mają wolny dzień na udział w rekolekcjach. Szczegółowy program można znaleźć na niniejszym portalu; http://portal.zaraszow.pl/misje-wielkopostne/

We wtorek 19.03 i środę 20.03. 2013r. na naukę misyjną w kaplicy udadzą się uczniowie pod opieką nauczycieli. W tych dniach zajęcia lekcyjne będą się odbywać zgodnie z planem. Nie będzie tylko tych lekcji, w czasie których dzieci uczestniczyć będą w nabożeństwie.
- Dyrektor szkoły